Emelie Rubensson


Emelie Rubensson, född 1991, är en autodidakt konstnär verksam i Nyköping. Hennes igenkännbara och utpräglande stil kännetecknas av prunkande färger och drömsk symbolik. Hon har för närvarande planerade utställningar i Stockholm, Katowice och Nyköping. Emelie Rubensson ser måleriet som ett sätt att bearbeta personliga upplevelser, få ökad självinsikt och skapa mening kring händelser runt omkring henne.


”Genom att visa det jag skapat hoppas jag kunna väcka tankar och känslor hos andra. Jag hoppas rent av att det kan inspirera andra till att själva börja måla. Min tro är att alla människor kan skapa konst. Alla människor har olika uttryckssätt kopplat till deras sätt att uppleva världen. Det finns inget rätt eller fel utan alla har ett eget, personligt uttryckssätt.”

Nästa inplanerade utställning är hos NK-Villan, i Nyköping, 14-28 Juli 2018.

Följ mig på: